Verlofregeling

Verlof en leerplicht
Op deze pagina lichten we de regels toe die in het basisonderwijs gelden m.b.t. leerplicht en verlof. De volgende onderwerpen worden besproken:
1 Leerplicht en verlof
2 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
3 Op vakantie onder schooltijd
4 Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
5 Hoe dient u een aanvraag in?
6 Niet eens met het besluit?
7 Ongeoorloofd verzuim
8 Vragen?
9 Vakantierooster

U kunt hier de volledige tekst downloaden: Verlofregeling.pdf

Verlofaanvraag formulier (klik hier)
Bij het indienen hiervan, graag de kaart meebrengen naar school.