Luizenbrigade

Luis in je haar, kammen maar!
Dat is de boodschap die de GGD wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. 
Op onze school worden de leerlingen, na iedere schoolvakantie, gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Aan het begin van ieder schooljaar worden hier voor iedere groep een aantal ouders gevraagd.
Per groep zullen steeds minimaal 2 tot 4 hulpouders beschikbaar moeten zijn. Wanneer de leerlingen na elke vakantie op luizen gecontroleerd worden, verzoeken wij u de kinderen geen aparte kapsels te geven, zoals vlechtjes, knotjes en ook geen gel in de haren!!

Hoofdluis komt regelmatig voor, ook bij ons op school. Als uw kind hoofdluis heeft, dan heeft dat niets te maken met de verzorging: een hoofdluis houdt namelijk vooral van een schoon hoofd. Hoofdluis veroorzaakt bij uw kind veel jeuk. Voor de ouders betekent het extra werk. Wanneer een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het kammen kan gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.

Op de website van het RIVM, bereikbaar via onderstaande link, vindt u meer informatie. 
rivm.nl: hoofdluis