Medezeggenschapsraad

De inspraak en medezeggenschap van ouders en personeel met betrekking tot het schoolbeleid is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad, samengesteld uit ouders en teamleden, heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige en organisatorische zaken. De directeur , Ingrid Stokkermans, heeft geen officiële zitting in de raad maar woont de vergaderingen wel bij. Zij kan over verschillende zaken tekst en uitleg geven.

De MR heeft overleg over o.a. de volgende onderwerpen:

  • ouderparticipatie
  • zorg voor de leerlingen
  • personeelsbeleid
  • schoolplan
  • schoolvakanties

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld.
Oudergeleding: Stefan Pot, Tonny Döbler, Larry van Ommen en Marlein Molenschot
Teamgeleding: Bianca van Kuijk, Leen Geldof, Ilse Mutsaers, Robin Henskens en Ilonca van der Made

Indien u meer wilt lezen over medezeggenschap op school kunt u onder meer terecht op de site van de 
Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO)

Oudervereniging

De oudervereniging (O.V.) bestaat uit alle ouders, waarvan minimaal één kind leerling is op b.s. Theresia. Onze vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. Ouders uit het bestuur organiseren samen met twee teamleden een activiteit. Op de dag van de activiteit of met voorbereidingen zal ook uw hulp nodig zijn om uw kinderen en mooie dag te bezorgen.

Bij aanmelding van uw kind op onze school kunt u zich opgeven als lid, zodat ook uw kind mee kan doen met alle activiteiten. Hiervoor wordt een bijdrage van € 18,50 per kind, per schooljaar gevraagd. Hiervan worden de activiteiten betaald. U mag zich ook aanmelden als bestuurslid om zelf activiteiten mee te organiseren.

Wij als bestuur van de O.V. vergaderen 9 keer per jaar om activiteiten te verdelen en te bespreken. Eén keer per jaar is er een ledenavond waar we verslag doen van de activiteiten en uitgaven. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. U kunt vragen stellen en  er wordt  extra informatie en/of cursus gegeven. Zo blijft u als ouder betrokken bij de activiteiten die uw kind doet op school.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OV vergaderverslagen

 

Hier vindt u de vergaderverslagen van de Oudervereniging:

 

Luizenbrigade

Luis in je haar, kammen maar!
Dat is de boodschap die de GGD wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. 
Op onze school worden de leerlingen, na iedere schoolvakantie, gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Aan het begin van ieder schooljaar worden hier voor iedere groep een aantal ouders gevraagd.
Per groep zullen steeds minimaal 2 tot 4 hulpouders beschikbaar moeten zijn. Wanneer de leerlingen na elke vakantie op luizen gecontroleerd worden, verzoeken wij u de kinderen geen aparte kapsels te geven, zoals vlechtjes, knotjes en ook geen gel in de haren!!

Hoofdluis komt regelmatig voor, ook bij ons op school. Als uw kind hoofdluis heeft, dan heeft dat niets te maken met de verzorging: een hoofdluis houdt namelijk vooral van een schoon hoofd. Hoofdluis veroorzaakt bij uw kind veel jeuk. Voor de ouders betekent het extra werk. Wanneer een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het kammen kan gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.

Op de website van het RIVM, bereikbaar via onderstaande link, vindt u meer informatie. 
rivm.nl: hoofdluis

Overblijven

thumbnail tso club 600 x 166

 

Overblijven op BS Theresia

De TSO CLUB voert het overblijven uit op de Theresia. 

De belangrijkste taak is om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor een kind betekent dat al snel dat het vertrouwd moet zijn. 

De kinderen blijven over in de aula en een kleuterlokaal van de school. Zij gaan na het eten van hun boterham met de overblijfkrachten naar buiten. 

Ga voor meer informatie en inschrijven naar: http://tsoclub.nl/theresia  

Met vragen kunt u terecht bij Margreet Ophorst, de coördinator van de TSOclub: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Naschoolse opvang

In Kaatsheuvel zijn diverse organisaties die voor -en naschoolse opvang aanbieden. U als ouder bent vrij in de keuze bij welke organisatie u deze opvang regelt. Wilt u aan de leerkracht doorgeven op welke dagen uw kind gebruikt maakt van voor en/of na-schoolse opvang? 

ENMS logo poppetjes

GGD

Wat doet de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?
In de basisschoolperiode loopt de zorg voor uw kind van het consultatiebureau gewoon door bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:
-    Jeugdarts (mw. M. Quik)                                            
-    Jeugdverpleegkundige (mw. C.van Oirschot)
Het team wordt ondersteund door een jeugdpsycholoog. De medewerkers hebben als doel een gezonde, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen van vier tot negentien jaar te bevorderen. 

Wat doet de GGD in de schoolperiode?
5-jarigen: 
Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en er wordt een gehooronderzoek gedaan.
9-10 jarigen:
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en krijgen mits ouders daarvoor kiezen twee inentingen. De BMR en DTP.

Spreekuur
De jeugdverpleegkundige houdt een aantal keer per jaar een spreekuur op school voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. U kunt hier terecht voor vragen over groei, ontwikkeling, lichaamshouding, zien en horen, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis, eet- en slaapgewoonten en andere vragen over opvoeden.
Data waarop de spreekuren dit schooljaar plaatsvinden, worden via de nieuwsbrief met u gedeeld.

Naast de bovengenoemde structurele contacten kunnen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheid en opvoeding en voor een onderzoek op verzoek.Telefoonnummer: 0900-4636443.

Vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemstoornissen door de logopedist gebeurt door middel van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze vragenlijst kan het kind in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.

Verlofregeling

Verlof en leerplicht
Op deze pagina lichten we de regels toe die in het basisonderwijs gelden m.b.t. leerplicht en verlof. De volgende onderwerpen worden besproken:
1 Leerplicht en verlof
2 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
3 Op vakantie onder schooltijd
4 Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
5 Hoe dient u een aanvraag in?
6 Niet eens met het besluit?
7 Ongeoorloofd verzuim
8 Vragen?
9 Vakantierooster

U kunt hier de volledige tekst downloaden: Verlofregeling.pdf

Verlofaanvraag formulier (klik hier)
Bij het indienen hiervan, graag de kaart meebrengen naar school.

Links

Op deze pagina vindt u een aantal links naar sites die voor u als ouder, interessant kunnen zijn. 

Leerrijk!:
Basisschool Theresia in onderdeel van Stichting Leerrijk!
http://www.leerrijk.nl/

GGD:
Informatie over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling.
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/

Centrum voor Jeugd en gezin:
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Loon op Zand kunnen gezinnen en professionals terecht voor alle vragen en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. 
http://www.jeugdengezinloonopzand.nl

Balans:
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
http://www.balansdigitaal.nl/

Veilig internetten:
Cyberpesten, chatbox-engerds... de verhalen over nare dingen die online kunnen gebeuren kent u vast. Op MijnKindOnline vindt u veel helder geschreven informatie over wat kinderen op internet doen, hoe u kindveilge sites vindt en wat u aan "internetopvoeding" kunt doen.
http://www.mijnkindonline.nl/

Kennisnet:
Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs.
http://www.kennisnet.nl/po/

Schoolspot:
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basis- en speciaal onderwijs. Ouders met een kind in het basisonderwijs kunnen hier met veel korting software, hardware, digitale leermiddelen en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Deze korting kan zelfs oplopen tot 90%!

Povo:
Overleg orgaan primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. U vindt hier meer informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs en links naar de diverse scholen.
http://www.overlegpovo.nl/

Leesplein:
Boeken lezen... Internet is leuk, maar vergeet "ouderwetse" leesboeken niet! Op het leesplein vindt u nieuws, spelletjes en besprekingen van en over boeken, voor kinderen in alle leeftijden. Prima online stop voor u naar de boekwinkel gaat.
http://www.leesplein.nl/

Zoekprogramma:
Een startpagina met meer dan 1100 onderwerpen. Voor de kinderen is er de seks- en geweldvrije site 
http://www.kinderpleinen.nl en voor u als volwassene zijn er uitgebreidere onderwerpen zoals: seksuele voorlichting voor mijn kinderen, filmpjes bij medische pleinen en veel Engelstalige sites. 
http://www.pleinderpleinen.nl/showPlein.php

Rekenweb:
Het rekenweb staat vol met rekenspelletjes, voor kinderen van groep 2 t/m 8. Zo worden rekenvaardigheden geoefend zonder dat kinderen het idee hebben dat ze heel erg met school bezig zijn. In het forum kunnen ouders vragen stellen; bijvoorbeeld hoe ze het beste hun kind met rekenhuiswerk kunnen helpen. http://www.fi.uu.nl/rekenweb/