Schoolbeleid

Op deze pagina vindt u onze schoolgids, het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel. 

In de schoolgids vindt u praktische informatie als school-, gymtijden en verlofregelingen. Daarnaast kunt u meer lezen over de visie van de school en de lesprogamma's. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan bent u welkom een afspraak te maken met Ingrid Stokkermans, directeur. 
Schoolgids BS Theresia 2020-2021

In het schoolplan kunt u lezen hoe we ons als school de komende jaren verder willen ontwikkelen en de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder willen verbeteren. 

Schoolplan BS De BERK 2019-2023

In het schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven we aan welke stappen we zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren.

Schoolondersteuningsprofiel BS Theresia