Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), zo ook op onze school: R.K.B.S. Theresia.  De medezeggenschapsraad is belangrijk. Haar taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. Momenteel bestaat de M.R. uit twee ouders (zij worden gekozen) en drie leerkrachten. De directeur woont zoveel mogelijk vergaderingen bij.

Graag willen we u meer uit leggen over o.a. het doel van de medezeggenschapsraad en de rol van de M.R. binnen onze school.                                    

Doel                         
Het doel van een medezeggenschapsraad is het volgen van de schooljaarplannen in de ruimste zin des woords. We toetsen voortgangen van plannen, hebben zeggenschap in het besluitvormingsproces, stellen daarbij kritische vragen indien nodig en helpen actief mee te denken met suggesties en verbeteringen bij beleidsmatige processen.  
Er zijn verschillende soorten beslissingen waarbij de MR

De M.R. streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de M.R. voorgelegd worden. wordt betrokken door het bestuur en de directie van onze school:
1.     die waarover de M.R. eerst advies moet geven
2.     die waarvoor instemming van de M.R. vereist is
3.     die waarover de schoolleiding alleen de M.R. hoeft te informeren 

Over alle onderdelen waarover de M.R. wordt benaderd, wordt zorgvuldig en serieus overlegd, nagedacht en gediscussieerd wel altijd tot doel om een constructieve gesprekspartner te zijn van het bestuur en de directie.  

Naast de M.R. bestaat er ook een G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin hebben afgevaardigden van teams en ouders van de basisscholen zitting die tot de Stichting Leerrijk! behoren. Alle bovenschoolse besluiten worden door de GMR besproken en voorzien van advies of instemming (bijv. beleid t.a.v. aanstelling of ontslag personeel).

Uitslag Schoolverlatersenquete: 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad:

Vragen? 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over beslissingen, instemmingen of over de M.R. zelf en nodigen u daarvoor uit deze stellen op onderstaande link. U krijgt zo snel mogelijk antwoord op uw vraag.  

Email adres van de mr: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MR vergaderverslagen: