Foto's

Op weg naar BS de Berk

Onze de berk maquetteschool bevindt zich in een fusietraject met BS KlimOp. Naar verwachting gaan we vanaf augustus 2021 samen verder als basisschool De BERK in een modern, nieuw schoolgebouw.
BS De BERK wordt gerealiseerd op de huidige locatie van BS KlimOp.  

Momenteel werken we op onze huidige locatie toe naar deze fusie. Dat betekent dat we samen met de KlimOp al werken vanuit de missie en visie van De BERK;
Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht onderwijs.

De kinderen van nu worden voorbereid op de samenleving van later.
Dit doen we vanuit een Betrokken houding, vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder.
Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen.
We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en Respectvol met elkaar omgaat.
We werkenindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.