Hartelijk welkom op de site van onze school!

U kunt al onze schoolinformatie op deze site vinden. 
Op de pagina activiteiten vindt u leuke foto's van feesten
die we met de hele school hebben gevierd, zoals het
schoolontbijt en sinterklaas. Op de groepspagina's vindt u informatie over het lesprogramma in de diverse groepen, maar ook berichtjes uit de groepen.

Wanneer u een kijkje wilt komen nemen op onze school
bent u van harte welkom. Op de pagina inschrijven vindt u
meer informatie over het maken van een afspraak.
Wij hebben dan alle tijd voor u.

Wij wensen u veel plezier op onze site. 

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Theresia - de Hil

 

 

Hil - Theresia nieuws
oktober 2014  

Kinderboekenweek: Feest!
Van woensdag 1 oktober tot met zondag 12 oktober vieren we de 60ste verjaardag van de kinderboekenweek. In alle groepen zal hier op een leuke manier aandacht aan geschonken worden.

Typecursus
Ook dit jaar willen we de leerlingen van groep 6,7 en 8 de mogelijkheid geven deel te nemen aan de typecursus van Ticken.nl. Op donderdag 9 oktober om half 4 bent u met uw zoon of dochter van harte welkom op de informatiebijeenkomst.

Team b.s. Theresia - de Hil